SPRÁVY SŠI

Navigácia

Počet návštev: 439858
Pondelok 26. 6. 2017

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Červeňova 42, 949 01 Nitra
 • +421 037 7417 351 riad.
  +421 0910 817 351 riad.
  +421 037 6511 802
  +421 037 7411 801 ŠJ
  +421 037 6425 712 učtáreň

Vitajte na stránkach našej školy

Spojená škola internátna, 949 01 Nitra, Červeňova 42 s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola

Novinky

 • "Rozprávkový" Koniec školského roka sme odštartovali čítaním príbehov z rozprávkovej knihy Josefa Čapka "O psíčkovi a mačičke" v podaní známeho herca Starého divadla v Nitre Ivana Gontka. 

  Jeho pútavé čítanie v záhradnom altánku pritiahlo pozornosť všetkých detí. Na záver predstavil deťom zaujímavý hudobný nástroj - verklík (flašinet). Príjemné melódie všetkých veľmi potešili.

 • Dňa 25. apríla 2017 sa uskutočnil Deň Zeme. 

  V úvode dňa p. zástupkyňa význam potreby ochrany našej Zeme pre nás, ľudí! Povedali sme si o ochrane a starostlivosti o zdravé životné prostredie. Po tomto krátkom úvode žiaci C variantu a nižších ročníkov maľovali kriedou na vydláždenú plochu dvora slniečko, kvietky, stromy. Starší žiaci a klienti CVČ sa odobrali na políčka náučného chodníka, kde vysádzali, prípadne ošetrovali vysadené záhony.

 • Dňa 6.mája 2017 sa uskutočnila vlastivedná vychádzka na Zobor. Vychádzka bola súčasťou ročného výchovného plánu školského internátu. Žiaci v lesnom prostredí pozorovali prírodu, navštívili Svoradovu jaskyňu a odmenou im bol krásny výhľad na naše mesto Nitra. Organizácia: pani vychovávateľka Ondrušová a pán vychovávateľ Hlavatý.

 • 18. mája 2017 sme absolvovali celodenný výlet vlakom na termálne kúpalisko PODHÁJSKA. 

  Zúčastnoli sa ho 5 žiakov ŠZŠ a dvaja pedagógovia (pani učiteľka a pán vychovávateľ. 

  Žiaci si v rámci dopravnej výchovy vyskúšali cestu vlakom, bezpečné presuny po cestnej komunikácií, prechod cez železničnú trať so značením (závory, svetelná aj zvuková signalizácia).

 • Zápis žiakov do prvého ročníka špeciálnej základnej školy SŠI prebieha v termíne od 1.4. 2017 do 30.4. 2017

  K prijatiu je potrebné predložiť: 

  • žiadosť o prijatie od zákonného zástupcu
  • psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie dieťaťa 
  • rodný list dieťaťa
  • vyjadrenie od všeobecného a odborného lekára

 • Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra začína od školského roka 2017/2018 prevádzkovať

  ŠPECIÁLNU MATERSKÚ ŠKOLU

  s možnosťou internátneho pobytu pre deti od 3 rokov, ktoré ďalej môžu pokračovať vo vzdelávaní v špeciálnej základnej škole a neskôr v praktickej škole.

  Zápis detí do špeciálnej materskej školy prebieha v mesiaci MÁJ 2017. 

 • Spojená škola internátna, 

  Červeňova 42,

  949 01 Nitra, 

  tel/fax :037/6511802

   

  Prijímacie pohovory do praktickej školy pre školský rok 2017/2018

  Praktická škola

  Praktická škola je určená pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo pre žiakov s MP s iným zdravotným postihnutím a pre žiakov postihnutých autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti / variant B,C, výnimočne variant A/ + aj  nad 18 rokov veku dieťaťa, ak neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v OU alebo PŠ.

 • 6. 4. 2017

  Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Rómov sme sa dnes mohli dozvedieť niečo o ich kultúre. Vypočuli sme si krásnu rómsku rozprávku a dosýta zatancovali na rómske piesne. Naučili sme sa najmä, že všetci sme si rovní, či sme bieli, čierni, žltí, červení. Nikto z nás nemôže za to ako sa narodil, zodpovední sme všetci rovnako ako život prežijeme.

  Galéria: Deň Rómov

 • 28. 3. 2017

  Významnou osobnosťou dejín pedagogiky je bez pochybností J.A. Komenský, ktorého narodeniny sme oslávili i my v našej škole. Pripojili sme sa tak k ostatným pedagógom na Slovensku a v Českej republike, kde tento deň oslavujeme ako Deň Učiteľov. My sami sme si pripomenuli zmysel toho čo robíme, že robíme to čo robíme a robíme to z lásky k deťom.

  Galéria: Oslava Dňa Učiteľov

 • 27. 3. 2017

  V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti u našich žiakov sme realizovali popoludnie zážitkového čítania. všetci žiaci sa aktívne zapájali do vychovávateľmi pripravených úloh a aktivít. Žiaci si odniesli mnoho nezabudnuteľných zážitkov a naučili sa, že čítanie je skutočná zábava.

  Galéria: Marec Mesiac Knihy boli pridané fotografie.

 • 21. 3. 2017

  I tohotoročnú jar sme veselo privítali pri upravoaní nášho krásneho školského areálu. Teraz sú nám odmenou prvé  lístky a fijalôčky, ktoré nenápadne vykúkajú so zeme.

  Do galérie Veľké Jarné Upratovanie boli pridané fotografie.

 • 20. 3. 2017

  V školskom roku 2016/2017 pokračuje naša spolupráca s Nitrianskou galériou. Workshopy "Tvoriť môže každý" sa stali súčasťou umeleckého vyžitia našich žiakov. Pod vedením skúsených pedagógov môžu naplno prejavovať svoje danosti a talenty. Pre žiakov majú tieto aktivity rovnako edukačný ako aj terapeutický charakter. Výsledky ich práce sú vždy ocenené na záverečnej vernisáži, z ktorej si okrem umeleckých zážitkov často odnášajú aj hodnotné ocenenia.

 • 16. 2. 2017

  V rámci fašiangového obdobia sme mohli spoločne prežiť opäť jedno popoludnie plné zábavy a nápaditých masiek. Tradičný karneval sa niesol v duchu rozprávkových postáv, obľúbených hrdinov filmov, či športových vzorov. I tento rok sme si odniesli fúru radostných zážitkov, na ktoré budeme spomínať minimálne do ďalšieho karnevalu.

  Do galérie Karneval 2017

 • Do galérie Vtáctvo v zime boli pridané fotografie.

 • 22. 9. 2016

  Do galérie Med a jeho liečivé účinky boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Červeňova 42, 949 01 Nitra
 • +421 037 7417 351 riad.
  +421 0910 817 351 riad.
  +421 037 6511 802
  +421 037 7411 801 ŠJ
  +421 037 6425 712 učtáreň

Fotogaléria