SPRÁVY SŠI

Navigácia

Pondelok 27. 3. 2017

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Červeňova 42, 949 01 Nitra
 • +421 037 7417 351 riad.
  +421 0910 817 351 riad.
  +421 037 6511 802
  +421 037 7411 801 ŠJ
  +421 037 6425 712 učtáreň

Vitajte na stránkach našej školy

Spojená škola internátna, 949 01 Nitra, Červeňova 42 s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola

Novinky

 • 27. 3. 2017

  Do galérie Marec Mesiac Kníh boli pridané fotografie.

 • Spojená škola internátna, 

  Červeňova 42,

  949 01 Nitra, 

  tel/fax :037/6511802

   

  Prijímacie pohovory do praktickej školy pre školský rok 2017/2018

  Praktická škola

  Praktická škola je určená pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo pre žiakov s MP s iným zdravotným postihnutím a pre žiakov postihnutých autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti / variant B,C, výnimočne variant A/ + aj  nad 18 rokov veku dieťaťa, ak neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v OU alebo PŠ.

 • Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra začína od školského roka 2017/2018 prevádzkovať

  ŠPECIÁLNU MATERSKÚ ŠKOLU

  s možnosťou internátneho pobytu pre deti od 3 rokov, ktoré ďalej môžu pokračovať vo vzdelávaní v špeciálnej základnej škole a neskôr v praktickej škole.

  Viac informácií na letáku:

 • 21. 3. 2017

  I tohotoročnú jar sme veselo privítali pri upravoaní nášho krásneho školského areálu. Teraz sú nám odmenou prvé  lístky a fijalôčky, ktoré nenápadne vykúkajú so zeme.

  Do galérie Veľké Jarné Upratovanie boli pridané fotografie.

 • 20. 3. 2017

  V školskom roku 2016/2017 pokračuje naša spolupráca s Nitrianskou galériou. Workshopy "Tvoriť môže každý" sa stali súčasťou umeleckého vyžitia našich žiakov. Pod vedením skúsených pedagógov môžu naplno prejavovať svoje danosti a talenty. Pre žiakov majú tieto aktivity rovnako edukačný ako aj terapeutický charakter. Výsledky ich práce sú vždy ocenené na záverečnej vernisáži, z ktorej si okrem umeleckých zážitkov často odnášajú aj hodnotné ocenenia.

 • 16. 2. 2017

  V rámci fašiangového obdobia sme mohli spoločne prežiť opäť jedno popoludnie plné zábavy a nápaditých masiek. Tradičný karneval sa niesol v duchu rozprávkových postáv, obľúbených hrdinov filmov, či športových vzorov. I tento rok sme si odniesli fúru radostných zážitkov, na ktoré budeme spomínať minimálne do ďalšieho karnevalu.

  Do galérie Karneval 2017

 • Do galérie Vtáctvo v zime boli pridané fotografie.

 • 22. 9. 2016

  Do galérie Med a jeho liečivé účinky boli pridané fotografie.

 • 13. 12. 2016

  Dňa 13. decembra 2016 sa v jedálni školy uskutočnila tradničná predvianočná akcia organizovaná autistickým oddelením s názvom Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. V krátkom programe boli predstavené ľudové zvyky a tradície našich predkov, ktroré sa spájajú s obdobím od Lucie do Vianoc. Akcie sa zúčastnili pedagógovia a žiaci autistického oddelenia ako aj absolventi navštevujúci Centrum voľného času so svojimi vychovávateľkami. Všetci sa aktívne podielali na slávnostnej predvianočnej atmosfére plnej zvyklostí a sladkej vône tradičných perníčkov. Príjemným spestrením bola ochutnávka vianočného punču a zadosťučinením boli i sladučké odmeny.

 •             Pozývame všetky detičky, mamičky, všetkých kamarátov

           na jubilejný 15. ročník "Prehliadky tvorivosti žiakov špeciálnych  škôl a zariadení".

 • Dňa 10. októbra 2016 sa uskutočnila rozlúčka žiakov ubytovaných na internáte s letom. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach, pochutili si na opekaných špekačkách a zatancovali si na diskotéke. Povzbudiť ich prišla aj pani riaditeľka PaedDr. Soňa Šišková, ktorá im odovzdala pamätné medaile a sladké odmeny. 

 • Pozícia: vedúci vychovávateľ

  kvalifikačné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v kategórii vychovávateľ

        - 5 rokov pedagogickej praxe

        - l. atestácia

        - nástup od 1.9.2016, resp. ihneď

  /podľa zákona č. 317/2009, § 34 a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009/

 • Začítajte sa do zážitkového učenia našich žiakov, účasti na jednotlivých akciách, spolupráce so ZŠ Benkova, ZSS Borinka a inými organizáciami, ktoré nájdete v prehľade akcií v záložke KRONIKA!

  Klik na vybraný článok a opäť klik na pdf.verziu - článok sa otvorí.

 •  

  Prihlášky do PŠ je potrebné zaslať do 20. apríla 2016.

   Termíny prijímacích pohovorov: 1. termín:     9. máj 2016

                                                      2. termín:   12. máj 2016

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Červeňova 42, 949 01 Nitra
 • +421 037 7417 351 riad.
  +421 0910 817 351 riad.
  +421 037 6511 802
  +421 037 7411 801 ŠJ
  +421 037 6425 712 učtáreň

Fotogaléria