SPRÁVY SŠI

Navigácia

Počet návštev: 495788
Utorok 23. 1. 2018

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Červeňova 42, 949 01 Nitra
 • +421 037 7417 351 riad.
  +421 0910 817 351 riad.
  +421 0910 817 352 riad.
  +421 037 6511 802
  +421 037 7411 801 ŠJ
  +421 037 6425 712 učtáreň

Vitajte na stránkach našej školy

Spojená škola internátna, 949 01 Nitra, Červeňova 42 s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola

Novinky

 • Stalo sa už tradíciou autistického oddelenia, že sa stretávame v predvianočnom období, aby sme si pripomenuli tradície azvyky týchto najkrajších sviatkov roka. Tento rok sme sa 19.12. spolu s deťmi preniesli do dávnej minulosti a pripomenuli si historický začiatok týchto vianočných dní. Milú besiedku sme zavŕšili upečením sladkých medovníkov.

 • Deti zo špeciálnych základných škôl a zariadení dňa 14.12.2017 snívali svoj "Vianočný sen" na 16. ročníku prehliadky tvorivosti. Aktívne sa zapojilo 12 škôl z Nitrianskeho kraja. Program bol obohatený tanečnými pármi z Akadémie T. Surovca. Vianočné piesne zaspievala dlhoročná priateľka školy Brigita. Zo Súkromnej umeleckej školy E. Pacovskej nacvičila Lucka program s našimi deťmi. Program sa niesol v príjemnej predvianočnej atmosfére.

 • Dňa 5.decembra do našej školy zavítala mikulášska nálada. V popoludňajších hodinách sa všetky deti zo školského internátu, ŠKD a ŠMŠ stretli v školskej jedálni plné očakávaní z príchodu ozajstného sv. Mikuláša. Prišiel aj so spoločníkom – nezbedným čertom. Čert vystrašil neposlušných a nezbedných žiakov a spolu so sv. Mikulášom rozdali sladké prekvapenia a hračky deťom. Odvážnejšie deti zarecitovali básničku, zaspievali a zatancovali. Všetci sme sa spoločne zabavili na diskotéke a pochutili si na sladkých mafinách. Toto popoludnie bolo veľmi príjemné, plné prekvapení a očakávaní. Sv. Mikuláš, nezabudni k nám prísť aj na budúci rok!

 • V dňoch 27. a 29.11.2017 nás navštívila kpt. Mgr. Oľga Miková z oddelenia prevencie kriminality mládeže. Pripravila si besedy a tvorivé aktivity. Interaktívnym dialógom zvyšovala dôveru detí k polícii. Priblížila im činnosť polície. Zamerala sa na základy cestnej premávky a bezpečné správanie sa chodcov a cyklistov v cestnej premávke. Deti vypĺňali pracovné listy a zahŕňali kpt. Mgr. Oľgu Mikovú rôznymi otázkami, na ktoré im ochotne odpovedala. Deťom sa besedy a aktivity veľmi páčili a odniesli si z nich veľa nových poznatkov. Pani Mikovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • „Kto chce zdravé zúbky mať, musí si ich umývať.“

  Dňa 15.novembra diplomovaná sestra Martinka Dragúňová hravou formou oboznámila deti školského internátu so správnou starostlivosťou o zúbky. Dozvedeli sa, čo im najviac škodí, akú zubnú kefku majú používať, že mliečne zúbky nám nahradia trvalé a tie nám musia vydržať celý život. Naučili sme sa, že si treba umývať, aj ostatné časti v našich ústach, aj jazyk. Prakticky sme si to vyskúšali, všetky deti si umývali zúbky, niektorí s asistenciou vychovávateľov. Malých maškrtníkov potešilo, že zubný kaz sa dá poraziť jednoduchou technikou čistenia zubov. Na záver od vedúcej výchovy Mgr. A. Švajdovej dostali krásne obrázky, ktoré si vyfarbili. Deti sa poďakovali a sľúbili, že si zúbky budú pekne umývať.

 • Dňa 25.10.2017 si v rámci pracovnej výchovy deti školského internátu skrášľovali životné prostredie okolo nás. Zametali napadané lístie a čistili záhony náučného chodníka. Pri krásnom jesennom počasí si zdokonaľovali pracovné zručnosti a sebaobslužné práce. Odmenou im bol dobrý pocit z vykonanej práce a pekne upravené prostredie.

 • Dňa 23.10.2017 deti zo školského internátu išli do kina na film Spievankovo a kráľovná Harmónia. Príbeh filmu nás premiestnil do rozprávkovej krajiny Spievankovo, kde vládla dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlohou bolo zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. No obyvateľom sa časom prestalo chcieť spievať, tancovať a tak kráľovnej prišli na pomoc Spievanka a Zahrajko, ktorí zachránili Spievankovo. Deťom sa príbeh veľmi páčil, spoznali rôzne hudobné nástroje, zaspievali si a zasmiali sa. Plný príjemných zážitkov sa vrátili do internátu.

 • 1./ Prijmeme vyučeného kuchára/ku - prax vítaná. Nástup ihneď.

  2./ Prijmeme na zastupovanie počas PN zamestnanca na pozíciu kurič-údržbár. Podmienka: kuričský

  preukaz na obsluhu plynových kotlov. Nástup ihneď.

 • 19. 10. 2017

  V školskej jedálni organizovali p. vychovávateľky J. Májiková a E. Adameková II.ročník "Farby jesene". Všetkých prítomných srdečne privítala J. Májiková. Porozprávala o jeseni a oboznámila s programom akcie. Pani riaditeľka PaedDr. Soňa Šišková popriala deťom veľa nápadov a úspechov pri plnení jednotlivých aktivít. Deti zaspievali pesničky, pozreli si pútavú rozprávku "Macka Uška - Jesenná prechádzka. Vedúca výchovy Mgr. A. Švajdová vyskúšala pozornosť detí v krátkom kvíze. Potom sa deti postupne vystriedali na troch stanovištiach, kde naplno prejavili svoju tvorivosť a fantáziu pri tvorbe listov, ktoré postupne prilepovali na kmeň stromu. za vynaloženú snahu boli odmenené. Príjemne strávený spoločný čas nám pripomína "školský jesenný strom" v jedálni školy.

 • Tohtoročná rozlúčka s letom bola dlho pripravovaná a deti sa na ňu veľmi tešili. Športovo- súťažné popoludnie otvorila pani riaditeľka PaedDr. Soňa Šišková a zaželala prítomným športového ducha a veľa príjemných zážitkov. Pre nepriazeň počasia  sa športové súťaže konali v školskej telocvični, kde nás prišli povzbudiť aj detičky zo ŠMŠ. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: starší chlapci a dievčatá, mladší chlapci a dievčatá. Po skončení súťaží boli výhercovia odmenení diplomom, sladkou medailou a sladkosťami. Všetci účastníci podujatia aj diváci dostali sladkú medailu- smajlíka. V dobrej nálade sme sa presunuli na školský dvor, kde nám  pán vychovávateľ  PaedDr. Škorec  a Hlavatý pripravili super diskotéku a opekačku. Na záver pani vedúca výchovy Mgr. A. Švajdová poďakovala všetkým  za účasť na podujatí.

 • I v tomto školskom roku sa naše deti zúčastňujú každý utorok tvorivých dielní pod vedením skúseného odborného výtvarného pedagóga Ing. P. Bebjaka zo ZUŠ Heleny Madariovej z Nitry. Deti si pútavou formou vyskúšajú tvorbu v klasických a alternatívnych výtvarných technikách v oblasti kresby, maľby a modelovania.

 • Podvojročnom úsilí a plnení úloh z enviromentálnej oblasti bol našej škole udelený medzinárodný certifikát "Zelaná škola" v prioritnej téme: Zeleň a ochrana prírody. Platnosť certifikátu je na obdobie september 2017 - august 2019.

  Škola získala certifikát za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky "7 krokov" a enviromentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity.

 • 4. októbra 2017 oficiálne odštartovalo predprimárne vzdelávanie v priestoroch našej školy.

  A je to tu! Špeciálna materská škola je slávnostne otvorená a uvedená do života. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že naši najmenší drobci našli svoj školský domov práve na Červeňovej ulici v Spojenej škole internátnej.

  Cíťte sa u nás dobre naši malí kamaráti, sme radi, že ste medzi nami.

 • Prezentáciu unikátneho historického Legiovlaku si pozreli aj žiaci našej školy.

  Expozícia Legiovlaku bola určená pre odbornú i laickú verejnosť všetkých vekových kategórií, pamätníkov a ich potomkov, ale predovšetkým deti a mládež. Súčasťou výstavy bolo aj množstvo dobových dokumentov a artefaktov. Posádka vlaku v dobových uniformách sprevádzala návštevníkov vlakom s odborným výkladom. Unikátny Legiovlak je vernou replikou legionárskeho vlaku ešalónu z obdobia rokov 1918-1920. Vlak je súčasťou projektu Legie 100, ktorý sa začal v 2014 pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za samostatný štát.

 • Školský rok 2017/2018

  Jesenné: 30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

  2.11- 3.11.2017 riaditeľka školy udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Školské vyučovanie sa začne 6. novembra 2017(pondelok).

  Vianočné: 23. december 2017 (sobota) až 5. január 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 (pondelok).

  Polročné: 2. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 (pondelok)

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna
  Červeňova 42, 949 01 Nitra
 • +421 037 7417 351 riad.
  +421 0910 817 351 riad.
  +421 0910 817 352 riad.
  +421 037 6511 802
  +421 037 7411 801 ŠJ
  +421 037 6425 712 učtáreň

Fotogaléria